Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση και Εκλογές!!

Στις 11 Ιουνίου ορίστηκε η τακτική Γενική Συνέλευση του Σωματείου μας!!!

Share this Post